Examen notariaat 2003

Meerkeuzevragen

IV.7. Vraag - antwoord : In een proces-verbaal van rangregeling betreffende uit te keren fondsen in uitvoering van een vonnis dat in debet werd geregistreerd, moet de notaris :

A. Met een bijzondere clausule vermelden dat de te verdelen fondsen hun oorsprong vinden in een rechterlijke beslissing of een vonnis dat in debet werd geregistreerd.

B. Vermelden dat de e.a. inspecteur van het bevoegd registratiekantoor er van op de hoogte gebracht werd dat de te verdelen fondsen werden verkregen in uitvoering van een vonnis dat in debet werd geregistreerd.

C. Vermelden dat de e.a. inspecteur van het bevoegd registratiekantoor een attest heeft afgeleverd waaruit blijkt dat er geen bedrag verschuldigd blijft als registratierecht of boete ingevolge een vonnis dat in debet werd geregistreerd.

D. De e.a. inspecteur van het bevoegde registratiekantoor verwittigen per aangetekende brief waarvan een kopie in het dossier moet bewaard blijven dat de uit te keren fondsen werden verkregen in uitvoering van een vonnis dat in debet werd geregistreerd.

 

2747.com / law / Notarieel recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

Het juiste antwoord is C.

Artikel 160 Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten

 

2747.com / law / Notarieel recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht