Notarieel examen 2003

IV. Meerkeuzevragen

IV.20. Vraag - antwoord :

Het juiste antwoord is B.


Artikel 9 wet op de inpandgeving van de handelszaak