Notarieel examen 2003

Meerkeuzevragen

IV.24. Vraag - antwoord :

Het juiste antwoord is C.

Artikel 744 Burgerlijk Wetboek