Notarieel examen 2003

Meerkeuzevragen

IV.3. Vraag - antwoord :


Het juiste antwoord is A.

Artikel 935 Burgerlijk Wetboek