Notarieel examen 2003

Meerkeuzevragen

IV.30. Vraag - antwoord :

Het juiste antwoord is B.

Artikel 10 Woningbouwwet