Notarieel examen 2003

Meerkeuzevragen

IV.7. Vraag - antwoord :


Het juiste antwoord is C.


Artikel 184 bis W. Reg.