Notarieel examen 2003

Meerkeuzevragen

IV.8. Vraag - antwoord : Het juiste antwoord is D volgens de benoemingscommissie.

Eigen commentaar:

Artikel 61 § 2. W. Venn.

Examenvraag 2005

Examenvragen inzake vennootschappen : 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005