Examen notariaat 2003 : Meerkeuzevragen

Actualiteit : wetgeving - rechtsleer

1. Testament
Artikel 909 BW werd gewijzigd in april 2003

3. Aanvaarding van een schenking door de ouders van een minderjarige
Wijziging voogdijwetgeving 2001 en 2003

6.  Ouderlijk gezag
Wijziging voogdijwetgeving 2001 - 2003

8. De vaste vertegenwoordiger in een vennootschap
Wetswijziging augustus 2002

9. Aanwijzing voogd over minderjarige kinderen
Wijziging voogdijwetgeving 2001 - 2003

12. Aanmaning aanwezigheid bij boedelbeschrijving
Artikel 1179 Ger.W. werd gewijzigd in november 2002

16. Inbreng onroerend goed in nalatenschap
Arrest hof van cassatie 2002

17. Beding van aanwas


18. Verkoop villa met overgeschreven afbraakvonnis


19. Meerwaardeschatting bij aangifte nalatenschap


20. Duur inschrijving van het pand op de handelszaak


21. Contractuele erfstelling tussen echtgenoten


22. Overschrijvingstermijn akte openbare verkoop onder opschortende voorwaarde


23. Geldigheid van een testament


24. Verzaking aan een erfenis


25. Speciale controleopdrachten bij vennootschapsakten


26. Ontvangen verkoopprijs, keuze bank in afwachting vereffening-verdeling
KB 10 van januari 2002 (B.S., 12 januari 2002)


27. Schenking aan een vzw28. Vergoeding voorlopig bewindvoerder
Hervorming voorlopig bewind


29. Aanmaning inzake verkoopsvoorwaarden gehuwde persoon
Artikel 1562 Ger.W. werd gewijzigd in 2002.


30. Attest van een architect bij notariele akte

De meerkeuzevragen op het examen tijdens andere jaren: 2001 - 2002 - 2004 - 2005.