Notarieel examen 2003

Meerkeuzevragen

IV.1. Vraag - antwoord: Op zaterdag 8 maart 2003 wordt notaris Toon Harp, te Lazaret, opgeroepen om het testament op te maken van de negentigjarige kinderloze, vrijgezel Jules Verbiest, opgenomen in het rustoord “De Lichtervelde”, en alhoewel zijn gezondheidstoestand fel achteruitgaat heeft hij nog een heldere geest.
De oude man begint zijn testament te dicteren in de tegenwoordigheid van twee meerderjarige getuigen, van Belgische nationaliteit, Richard Floeze, directeur van het rustoord, en Lucy Strike, hoofdverpleegster. De testator verklaart zijn nalatenschap voor de helft te legateren aan de heer Geert De Groote, eerste klerk van notaris Harp en voor de andere helft aan de heer Richard Floeze.
Wat moet de notaris doen?

A. De laatste wil van de testator akteren, wetende dat, op deontologisch vlak, het hem niet verboden is een testament te ontvangen waarin een legaat aan zijn klerk voorkomt.

B. Vaststellen dat dit legaat een deontologisch probleem stelt, en dus aan de testator suggereren geen legaat aan Geert De Groote te voorzien.

C. Richard Floeze verzoeken de kamer te verlaten en hem vervangen door een andere getuige en daarna het testament ontvangen met opname van de legaten aan Richard Floeze en Geert De Groote.

D. Aan de testator verklaren dat het hem niet mogelijk is het testament te ontvangen, zo om wettelijke als om deontologische redenen, en telefonisch een confrater oproepen om het testament in zijn plaats te ontvangen.