Notarieel examen 2003

Meerkeuzevragen

IV.10. Vraag - antwoord: Piet en Sofie hebben van de bank een hypothecaire kredietopening bekomen voor de aankoop van een bouwgrond en de oprichting van de woning. De bank heeft echter de tussenkomst gevraagd van de ouders van Sofie als hypothecaire borgen : zij gaan akkoord om hun appartement te Koksijde ook in hypotheek te geven. De ouders van Sofie zijn beiden gepensioneerd en brengen de wintermaanden door in Ibiza.
De akte moet verleden worden vóór 31 maart 2003 en zij wensen niet terug te komen voor 1 mei. Zij zullen een volmacht tot hypothekeren ondertekenen bij hun plaatselijke notaris in Ibiza en hem vragen een uitgifte bekleed met de apostille naar de notaris van Piet en Sofie op te sturen ten einde aangehecht te worden aan de akte van hypothecaire kredietopening.
Welke formaliteiten moet de notaris van Piet en Sofie verrichten opdat de hypotheek zou kunnen ingeschreven worden op het hypotheekkantoor?

A. de volmacht laten vertalen en legaliseren door de Spaanse ambassade te Brussel

B. de volmacht laten vertalen door een beëdigde vertaler

C. de volmacht laten vertalen door een beëdigde vertaler en laten bekleden door het visum van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van de standplaats van de notaris

D. de volmacht laten vertalen door een beëdigde vertaler en laten legaliseren door het ministerie
van Buitenlandse Zaken