Notarieel examen 2003

Meerkeuzevragen

IV.11. Vraag - antwoord: Notaris Welgemoed moet een akte verlijden, waarbij de gemeente Kortenberg een perceel grond verkoopt aan een aanpalende eigenaar. Het besluit om de grond te verkopen wordt namens de gemeente genomen door:

A. de burgemeester en de secretaris.

B. de provinciegouverneur.

C. het college van burgemeester en schepenen.

D. de gemeenteraad.

Welke is het juist antwoord?