Notarieel examen 2003

Meerkeuzevragen

IV.12. Vraag - antwoord: Mevrouw Gruislain, wonende in een riante villa te Knokke-Heist, het Zoute, overlijdt er op 3 december 2002. Zij laat als enige erfgenamen zes kinderen na waartussen een niet al te beste verstandhouding heerst. Haar dochter Isabelle, wonend te Damme, heeft op 8 december 2002 notaris Kustler, te Brugge, verzocht boedelbeschrijving op te maken van de nalatenschap.
De kinderen van Mw Gruislain wonen op verschillende plaatsen: Isabelle, te Damme, Hermine, te Koksijde, Jan, te Oostende, Hendrik ,te Gent, Alfons, te Eupen, en Lieven, te Brugge.
De notaris heeft ingevolge art. 1179 G.WB. bij verzoekschrift dd 23 december 2002 aan de vrederechter te Brugge de aanstelling van een notaris gevraagd om de niet aanwezige partijen te
vertegenwoordigen. Bij beschikking van 10 januari 2003 heeft de vrederechter hiertoe notaris Erling,
te Knokke, aangesteld.
Op 25 januari 2003 geeft notaris Kustler het dossier aan zijn stagiair en vraagt hem de noodzakelijke betekeningen klaar te maken opdat de inventaris rechtsgeldig zou kunnen doorgaan, doch met minimale kosten.
Welke betekeningen zal de stagiair voorbereiden?

A. Zeven aangetekende brieven met ontvangstmelding (aan de zes kinderen en aan notaris
Erling).

B. Een gerechtsdeurwaarder te Brugge gelasten met de betekeningen.

C. Zeven aangetekende brieven zonder ontvangstmelding (aan de zes kinderen en aan notaris
Erling).

D. Zes aangetekende brieven zonder ontvangstmelding (aan de vijf kinderen die op minder
dan 100 km wonen en aan notaris Erling).