Notarieel examen 2003

Meerkeuzevragen

IV.15. Vraag - antwoord: Bij de ondertekening van de notariële verkoopakte tussen handelingsbekwame personen rijst een probleem tussen de verkoper en de koper. De notaris stelt voor 25.000 EUR van de verkoopprijs door hem te blokkeren op een rubriekrekening tot het probleem opgelost is.

Één enkel van de volgende beweringen is juist. Dewelke?

A. Er zal altijd een ambtshalve inschrijving genomen worden omdat een deel van de verkoopprijs niet betaald wordt aan de verkoper.

B. Er wordt geen ambtshalve inschrijving genomen als de hypotheekbewaarder hiertoe ontslagen wordt.

C. Er wordt geen ambtshalve inschrijving genomen indien de verkoper én de notaris (in eigen
naam als houder van de rubriekrekening) uitdrukkelijk verklaren de hypotheekbewaarder
te ontslaan van het nemen van ene ambtshalve inschrijving.

D. Er wordt geen ambtshalve inschrijving genomen, als ook de hypothecaire schuldeiser tussenkomt, en aanvaardt dat geen ambtshalve inschrijving genomen wordt.