Notarieel examen 2003

Meerkeuzevragen

IV.16. Vraag - antwoord: Ernest Huigens, weduwnaar van Léa Travers, heeft bij akte van notaris Muliers, te Gent, dd 22 september 1975 de blote eigendom van zijn woonhuis (eigen goed) te Gent, Hogeweg 245, geschonken aan zijn zoon Edwin, als voorschot op nalatenschap. Het goed werd geschat in volle eigendom op 1.000.000 BEF. Bij de akte kwamen zijn andere kinderen en enige vermoedelijke erfgenamen, Marie, Lucie, Jan en Piet Huigens tussen, en verklaarden zich akkoord met de schenking.
Op 17 augustus 2002 overlijdt Ernest Huigens, zonder testament na te laten. Zijn enige erfgenamen zijn zijn 5 kinderen Marie, Edwin, Lucie, Jan en Piet. Hij laat verschillende onroerende goederen na, samen geschat op 950.000,00 euro alsook een aanzienlijke effectenportefeuille, geschat op 1.650.000,00 euro. Het destijds aan Edwin geschonken huis heeft een waarde bij overlijden van 148.000,00 euro.
Hoeveel zal Edwin in waarde ontvangen bij de verdeling van de goederen die deel uitmaken van de nalatenschap (waarde meubelen en liggend geld, passiva en uitvaartkosten niet in aanmerking te nemen) ?

A. 401.600,00 euro.

B. 549.600,00 euro.

C. 524.810,65 euro.

D. 520.000,00 euro.