Notarieel examen 2003

Meerkeuzevragen

IV.17. Vraag - antwoord: Jan Fierefluiter en Axelle Juste hebben als feitelijk samenwoners een appartement in Brussel gekocht op 20november 2002, ieder voor de onverdeelde helft in volle eigendom. Thans vernemen zij van een advocaat dat in hun geval een aankoop met een beding van aanwas in volle eigendom interessant is, zowel op burgerlijk als op fiscaal vlak.

Zij vragen uw advies: kunnen zij op heden nog een beding van aanwas in een afzonderlijke
notariële akte laten opnemen? Hun levensverwachtingen zijn gelijk.

A. Neen, want de aankoop is definitief.

B. Ja, maar de tussenkomst van de verkoper is noodzakelijk.

C. Ja, het gaat hier immers over een kanscontract.

D. Ja, maar zij moeten er wel rekening mee houden dat bij het eerste overlijden, de langstlevende in ieder geval schenkingsrechten (niet verwante personen) zal moeten betalen.