Notarieel examen 2003

Meerkeuzevragen

IV.18. Vraag - antwoord: Notaris W. Ysneus is belast met de verkoop van een villa. Uit de hypotheekstaat blijkt dat er 15 jaar geleden een vonnis werd overgeschreven dat de afbraak van de villa uitspreekt omdat die gebouwd werd in strijd met de bouwvergunning. De notaris deelt dit mee aan de partijen, maar zowel de koper als de verkoper zeggen aan de notaris dat zij wensen dat de akte toch verleden wordt. Wat zal de notaris moeten doen?

A. Hij mag zijn ambt weigeren.

B. Hij zal de akte verlijden zonder meer.

C. Hij zal pas de akte verlijden wanneer de verkoper en de koper zich verbonden hebben de villa af te breken.

D. Hij zal de akte verlijden, en in de akte een bepaling opnemen dat hij de partijen geïnformeerd heeft over de bouwovertreding en de gevolgen die daaraan verbonden zijn.