Notarieel examen 2003

Meerkeuzevragen

IV.19. Vraag - antwoord: Salvatore Luciano, weduwnaar, wonende te Ukkel sedert 3 januari 1998 heeft op 15 februari 2002 de verkoopscompromis ondertekend van zijn huis, Churchilllaan 72/c te Ukkel, voor de prijs van 175 000,00 EUR.
De compromis is door zijn notaris Mter Buitengoed opgesteld: eigendoms-overdracht, ingenottreding en risico-overdracht bij het verlijden van de akte, binnen de 4 maanden. De koper heeft een waarborg betaald van 17 500,00 EUR, geblokkeerd op een rubriekrekening bij zijn notaris, Mter Aldengoed.
Salvatore Luciano overlijdt door ongeval op 25 februari 2002. Mter Buitengoed wordt door de neef en enige erfgenaam gelast met de vereffening van zijn nalatenschap. Op 10 juni 2002 wordt de verkoopakte van het huis te Ukkel verleden. Mter Buitengoed houdt, als voorzichtige notaris, heel de
verkoopprijs in ter betaling van de successierechten, daar Salvatore Luciano, naast zijn huis te Ukkel,
nog verschillende andere onroerende goederen bezat in Begië. De aangifte van nalatenschap wordt ingediend op het registratiekantoor Ukkel op 10 september 2002. Twintig dagen later ontvangt Mter Buitengoed de afrekening van de successierechten ten bedrage van 168.452,12 EUR, die hij onmiddellijk betaalt door middel van de ingehouden fondsen.
Op 4 februari 2003 ontvangt Mter Buitengoed een bericht van tekortschatting betreffende het huis te
Ukkel, aangegeven voor 175.000,00 EUR, door de Ontvanger geschat op 225.000,00 EUR. De
verschuldigde bijrechten bedragen 35.000,00 EUR.

Hoe zal Mter Buitengoed best reageren ter vrijwaring van de belangen van zijn kliënt?

A. De aanstelling van een deskundige schatter aanvragen om tot de voorafgaande schatting over te gaan.

B. De Ontvanger er op wijzen dat gelet op het feit dat het huis verkocht was vóór het overlijden en dat vermits de compromis vaste datum had verkregen, het huis niet meer aanwezig was in de nalatenschap, doch slechts een vordering op de koper, dus niet vatbaar voor schatting.

C. Aan de Ontvanger de vergelijkingspunten vragen waarop hij steunt en trachten een mildering van zijn schatting te bekomen.

D. Zijn kliënt aanraden zo spoedig mogelijk de bijrechten, intresten en boeten te betalen om aldus een verhoging van de boete en oplopende intresten te vermijden.