Notarieel examen 2003

Meerkeuzevragen

IV.2. Vraag - antwoord: Kolonel Bob Gevecht, wonend te Zaventem, is zeer misnoegd over het optreden van notaris Arlette Ansom, te Sint-Stevens-Woluwe. Hij is er van overtuigd dat zij haar deontologische verplichtingen niet heeft nageleefd, en wenst klacht tegen haar in te dienen. Wat moet hij doen?

A. Zich eerst wenden tot de Kamer van notarissen bevoegd voor de plaats waar de feiten zich
hebben afgespeeld.

B. Zich eerst wenden tot de Nederlandstalige benoemingscommissie voor het notariaat.

C. Zich eerst wenden tot de Kamer van notarissen van Vlaams Brabant en in beroep van de genomen beslissing, tot de Nederlandstalige benoemingscommissie voor het notariaat.

D. Zich wenden ofwel tot de syndicus van de Kamer van notarissen van Vlaams Brabant ofwel tot de Nederlandstalige benoemingscommissie voor het notariaat.