Notarieel examen 2003

Meerkeuzevragen

IV.22. Vraag - antwoord: De overschrijving op het hypotheekkantoor van een akte van openbare verkoping onder de opschortende voorwaarde van afwezigheid van hoger bod, waarbij achteraf geen hoger bod geweest is, moet gebeuren, binnen de twee maanden na:

A. de akte instel (eerste zitdag).

B. de akte toewijzing onder de opschortende voorwaarde van afwezigheid van hoger bod.

C. het proces-verbaal van afwezigheid van hoger bod.

D. de akte van kwijting van koopprijs en kosten.