Notarieel examen 2003

Meerkeuzevragen

IV.23. Vraag - antwoord: Jan Plichtsgetrouw wil een authentiek testament door notaris Fluweel laten verlijden. Hij wil echter absoluut zeker zijn dat zijn goede vriend Jacques , die hij als algemene legataris aanstelt, bij zijn overlijden geen moeilijkheden heeft met zijn neef en enig vermoedelijke erfgenaam Koenraad, die trouwens nooit naar hem omkijkt.

Eén van de volgende overwegingen is fout. Dewelke?

A. Hij wil uitdrukkelijk in het testament laten opnemen dat hij kennelijk gezond van geest is, waardoor deze vermelding gedekt wordt door de authenticiteit van de akte.

B. Het authentiek testament kan verleden worden voor twee notarissen, omdat hij geen vertrouwen heeft in twee getuigen, die een notaris bijstaan.

C. Om zijn neef Koenraad te ontmoedigen, wil hij uitdrukkelijk in het testament vermelden dat Koenraad onterfd wordt, ook al zou Jacques voor de testator overlijden.

D. Het authentiek testament kan in elk geval ook stilzwijgend herroepen worden, doordat hij later een eigenhandig testament maakt, met aanduiding van een andere algemene legataris.