Notarieel examen 2003

Meerkeuzevragen

IV.24. Vraag - antwoord: Axel overlijdt te Aalst zonder uiterste wilsbeschikkingen en laat na zijn dochter Emma, zijn zoon Fons (die verzaakt aan de erfenis, en die zelf één zoon Karel heeft), en twee kleinkinderen Griet en Helga (kinderen van een vooroverleden dochter Julie).

Wat is de juiste devolutie?

A. Emma: 1/3 - Karel: 1/3 - Griet: 1/6 - Helga: 1/6

B. Emma: 1/3 - Karel: 0 - Griet: 1/3 - Helga: 1/3

C. Emma: 1/2 - Karel: 0 - Griet: 1/4  - Helga: 1/4

D. Emma: 1/4 - Karel: 1/4 - Griet: 1/4 - Helga: 1/4