Notarieel examen 2003

Meerkeuzevragen

IV.25. Vraag - antwoord: In bepaalde gevallen moet de notaris speciale controleopdrachten uitvoeren bij het opstellen van vennootschapsakten. Eén van de hierna volgende beweringen is fout :

A. bij fusie: bevestiging van de externe en interne wettigheid.

B. bij ontbinding: bevestiging van de interne wettigheid alleen.

C. bij omvorming: controle van het bestaan van een staat van actief en passief van minder dan 3 maand vóór de vergadering.

D. bij alle akten: de verklaringen van de voorzitter van het bureau akteren, zonder de juistheid ervan te moeten nagaan.