Notarieel examen 2003

Meerkeuzevragen

IV.27. Vraag - antwoord:

Albertine Groothart, wonende te Alsemberg heeft, bij akte verleden op 20 februari 2003 voor notaris Elza Bizoux, te Meise, een som van 11.500 Euro geschonken aan de VZW Vereniging van licentiaten in het notariaat van Vlaams-Brabant, met zetel te Kortenberg. Inde akte heeft zij haar wens laten opnemen dat de schenking zou aanvaard worden door twee bestuurders van de vereniging, zoals voorgeschreven door de statuten, en dat deze gift zou overhandigd worden aan hen.
Deze schenking:

A. heeft uitwerking op het ogenblik van de akte, zonder verdere formaliteit.

B. zal moeten goedgekeurd worden door een gemotiveerd koninklijk besluit vóór dat zij kan uitgekeerd worden.

C. Zal geregistreerd worden aan 12.5 % registratierecht.

D. Zal enkel door de voorbehouder erfgenamen in rechte worden betwist.