Notarieel examen 2003

Meerkeuzevragen

IV.28. Vraag - antwoord: Mter Welgezind, notaris te Etterbeek, werd bij beschikking van de vrederechter aangesteld tot voorlopig bewindvoerder van de bejaarde dame Aglaé Fortuin. Hij vervult zijn opdracht op een voorbeeldige wijze en heeft uiteraard recht op een vergoeding.

Hoe zal hij vergoed worden?

A. Hij zal ambtshalve drie ten honderd op de geïnde inkomsten van Mw Fortuin heffen.

B. Hij zal een verzoekschrift tot taxatie aan de bevoegde vrederechter richten.

C. Hij zal het einde van zijn opdracht afwachten en dan, na afsluiting van de rekeningen, de toelating vragen om zijn erelonen te innen.

D. Hij zal zijn staat van kosten en erelonen laten taxeren door de Rechtbank van eerste aanleg.