Notarieel examen 2003

Meerkeuzevragen

IV.4. Vraag - antwoord: Marc Bollewinkel, te Aarschot, werd bij de laatste gemeenteverkiezingen verkozen als gemeenteraadslid, en is daarna schepen van openbare werken van deze stad geworden. Hij werd zeer recent in deze stad tot geassocieerd notaris benoemd . In die hoedanigheid:

A. Mag hij nooit een verkoopakte verlijden van een stadseigendom omdat dit niet strookt met zijn plicht van onpartijdigheid.

B. Mag hij een dergelijke akte verlijden maar mag er geen ereloon voor vragen.

C. Mag hij een dergelijke akte verlijden op voorwaarde dat de burgemeester hem zijn machten heeft gedelegeerd.

D. Mag hij een dergelijke akte verlijden en mag erelonen aanrekenen.

Welke van deze beweringen is juist ?