Notarieel examen 2003

Meerkeuzevragen

IV.5. Vraag - antwoord: Notaris Koen Kuifje, te Brussel, moet een koopakte verlijden waarbij zijn excellentie Sergio Lopes de Souza, Braziliaanse Ambassadeur in België koper is. Deze ambassadeur heeft zijn been gebroken en kan zich onmogelijk verplaatsen zodat hij de notaris verzoekt de akte te verlijden op de ambassade, Louisalaan,445B, te Brussel.

Mag de notaris de akte in het ambassadegebouw verlijden?

A. Neen, omdat de ambassade ingevolge het extraterritorialiteitsbeginsel geacht wordt Braziliaans grondgebied te zijn.

B. Ja, daar de diplomatische immuniteit van de ambassadelokalen een fictie is om de onschendbaarheid ervan te funderen.

C. Ja, maar de notaris dient voorafgaandelijk de toelating te vragen aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

D. De notaris mag de akte voorlezen in de Ambassade en er de Ambassadeur laten tekenen, doch zal zelf de akte in zijn kantoor moeten tekenen.