Notarieel examen 2003

Meerkeuzevragen

IV.9. Vraag - antwoord: Een akte van aanwijzing door de ouders van een voogd voor hun minderjarige kinderen ingeval van overlijden van beide, moet:

A. niet geregistreerd te worden doch wel gemeld te worden in het CRT.

B. wel geregistreerd te worden en niet gemeld te worden aan het CRT.

C. niet geregistreerd te worden en niet gemeld te worden aan het CRT.

D. wel geregistreerd te worden en ook gemeld te worden aan het CRT.