Notarieel examen 2004

Open vragen

I.1. Vraag - antwoord :

I.1. Pelagie Verheest, ongehuwd, zonder kinderen of afstammelingen, had op 25 mei
2000 een eigenhandig testament opgesteld, waarbij zij haar nalatenschap legateerde aan haar zuster Charline en haar broers Emiel en Georges, ieder voor een gelijk deel. Als testamentuitvoerder stelde zij haar vriend Jules Dupont aan. Dit testament had zij toevertrouwd aan haar familienotaris, Mter Henri Lecompte, te Poperinge.
Op 5 mei 2001 stierf Emiel, weduwe van Henriette Dewitte in een ongeval, nalatende als enige erfgename zijn dochter Dorothea. Op de uitvaart van Emiel, verklaarde Pelagie Verheest, in het bijzijn van Charline en Georges, aan Jules Dupont : “
Ik wil dat Dorothea in de plaats komt van haar papa in mijn nalatenschap”. Zij liet echter na haar eigenhandig testament te wijzigen of aan te passen.
Na het overlijden van Pelagie Verheest, op 19 februari 2004, zonder reservataire erfgenamen, nodigt notaris Lecompte de legatarissen en de testamentuitvoerder op zijn kantoor uit. Na voorlezing van het testament geeft Jules Dupont aan de notaris kennis van de wil van de overledene dat Dorothea de plaats van haar overleden vader vervult in de nalatenschap. Charline en Georges beamen dit en verklaren zich akkoord om deze laatste wens te eerbiedigen.

Hoe moet de notaris in zo’n situatie optreden en hoe zal de nalatenschap van Pelagie Verheest vereffend worden?

Op burgerlijk vlak :

Op fiscaal vlak (successierechten) :