Notarieel examen 2004

Open vragen

10. Vraag - antwoord : Zoë Vandyck, echtgenote van Alfons Tornelle, met wie zij sedert haar huwelijk op 11 juli 1995 samenwoonde te Hamme, Dorp18, is overleden te Brugge op 14 januari 2004. De echtgenoten waren gehuwd zonder huwelijkscontract en hadden geen wijzigende huwelijksovereenkomsten gesloten.

Zij laat als enige erfgenamen na, haar echtgenoot en Noël, Frieda en Jeremy Magelein, haar kinderen geboren uit haar eerste huwelijk met de heer Arsene Magelein (overleden op 3 maart 1990).

Bij haar eigenhandig testament van 6 maart 1980 heeft Zoë Vandyck het grootst beschikbaar deel van haar nalatenschap gelegateerd aan haar dochter Frieda. Ingevolge opzoeking in het CRT blijkt er geen ander testament of uiterste wilsbeschikking te bestaan. Welke zijn de delen van de erfgenamen in de nalatenschap ? Geef in de onderstaande tabel de erfdelen van de erfgenamen aan :

  Volle eigendom Blote eigendom Vruchtgebruik
Alfons Tornelle      
Noël Magelein      
Frieda Magelein      
Jeremy Magelein