Notarieel examen 2004

Open vragen

I.2. Vraag - antwoord :

Mter Karel De Groote, notaris te Antwerpen, heeft op 25 februari 1984 de verkoopakte verleden van een merkwaardig gebouw gelegen te Mechelen, Oude Dam, 25. Volgens de traditie zou dit gebouw opgetrokken zijn geweest op de grondvesten van een middeleeuws paleis waar ooit Margaretha van Oostenrijk zou verbleven hebben.

Op 4 maart 2004 krijgt hij het bezoek van de heer Gus Fouineur, geschiedkundige, aangesteld door het stadsbestuur van Mechelen om een studie te maken over de recente geschiedenis en de eigendomsovergangen van de historische gebouwen van de stad. De heer Fouineur vraagt hem een uitgifte, of minstens een fotokopie, van de verkoopakte van 25 februari 1984 te willen bezorgen, ten einde zijn studie te kunnen vervolledigen.

Hoe moet notaris De Groote reageren? Motiveer uw antwoord.