Notarieel examen 2004

Open vragen

I.4. Vraag - antwoord :

Jantje Hulsterman beslist in het huwelijk te treden met Fientje Mosterling. Beiden wonen in Zele. De peter van Fientje is neef Albert Legros, notaris te Spa ; hij is de zoon van de oudste zus van haar moeder. Hij heeft het stelsel van de scheiding van goederen uitgelegd. Het stelsel wordt besproken en gekozen. Het jonge paar beslist van de gelegenheid gebruik te maken om een aangenaam weekeinde door te brengen in het Hotel des Sources te Spa. Afspraak wordt gemaakt met neef Albert om hem uit te nodigen, op 6 maart 2004, vóór het aperitief, het huwelijkscontract te verlijden, en daarna in het hotel te lunchen.
Alles verloopt normaal, tot op het ogenblik dat Mter Legros het nummer van de identiteitskaarten van het jonge koppel in de slotverklaringen wil invullen onder de hoofding “waarmerking van identiteit van de comparanten op zicht van hun identiteitskaart”. Fientje, die nogal verstrooid is, heeft haar identiteitskaart thuis laten liggen! Zij heeft wel een kopie van een uittreksel uit haar geboorte-akte voor alle zekerheid meegenomen.

Mag notaris Legros de akte verlijden ? JA - NEEN

Motiveer uw antwoord met verwijzing naar de wettelijk basis :