Notarieel examen 2004

Open vragen

I.5. Vraag - antwoord :

Betreffende de notariële akten maakt de Belgische wetgever een verschil tussen de “legalisatie” en het “visum”.

Zo bijvoorbeeld dienen ingevolge art. 28 W.O.N. de akten gelegaliseerd te worden door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van de standplaats van de notaris, of van de plaats waar de akte of de uitgifte wordt afgegeven wanneer dit vereist is om ze te kunnen doen gelden in het buitenland. Anderzijds legt artikel 77 van de hypotheekwet van 16 december 1851 de formaliteit van het visum van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van de ligging van het goed in België gelegen op, voor de inschrijving van in het buitenland gevestigde hypotheken.

Wat is het fundamenteel verschil tussen legalisatie en visum?

Legalisatie :

Visum :