Notarieel examen 2004

Open vragen

I.7. Vraag - antwoord :

De echtgenoten Goeiezaak–Sondermoeite wonen sedert een twintigtal jaar in een bescheiden woning te Leuven, hun enig onroerend bezit, door hen aangekocht in 1983.
Hun gebuur komt te sterven en zijn (aanpalend) huisje wordt te koop aangeboden. De echtgenoten Goeiezaak–Sondermoeite aarzelen niet en tekenen een verkoopsovereenkomst opgesteld door het agentschap Alles-Immo. In deze overeenkomst wordt uitdrukkelijk bepaald dat de registratierechten van 10 % ten laste zijn van de kopers.
Bij de voorbereiding van de notariële akte, valt het de stagiaire van notaris Maria Wolkenkras, te Heverlee, op dat het kadastraal inkomen van de gekochte woning de vermindering der registratierechten voor bescheiden woning mogelijk maakt, en, meer nog, dat de samentelling van de kadastrale inkomens van de aangekochte woning en van de woning die zij reeds bezitten, nog onder het maximum K.I. van 745 EUR valt. De notaris stuurt naar zijn cliënten de brief die de stagiaire hem voorlegt en waarbij hij hen het goede nieuws meedeelt dat zij kunnen genieten van de vermindering der registratierechten voor bescheiden woningen… De akte wordt verleden met verminderde registratierechten. Enkele maanden later krijgen de kopers een bericht van de ontvanger der registratie : het aanvullend recht en een boete worden opgeëist. De echtgenoten Goeiezaak–Sondermoeite vinden dat het niet aan hen toekomt het supplement en de boete te betalen, en presenteren de rekening aan de notaris !