Notarieel examen 2004

Open vragen

I.9. Vraag - antwoord :

De rechtbank van eerste aanleg heeft de echtscheiding uitgesproken tussen Florent Kwamakers en Frieda Blondine ingevolge feitelijke scheiding van meer dan twee jaar en heeft notaris Diepgedacht, te Sijsele, aangesteld om over te gaan tot de werkzaamheden van boedelbeschrijving, veiling van de niet gevoeglijk verdeelbare roerende en onroerende goederen en vereffening en verdeling van de ontbonden huwgemeenschap.
Notaris Forelle, te Brugge, werd aangesteld om de niet-verschijnende of weigerende partijen te vertegenwoordigen met de opdracht zoals bepaald bij artikel 1209, alinea 3, Ger.W. De echtgenoten hebben in het vonnis berust.
Na een lange lijdensweg (o.m. de verkoping van de gezinswoning) en ontelbare procedure-incidenten, is notaris Diepgedacht er in gelukt de staat van vereffeningverdeling op te stellen.
Hij heeft partijen tijdig aangemaand hiervan inzage te nemen en aanwezig te zijn op de vergadering op zijn kantoor waar zal worden overgegaan hetzij tot het akteren van het akkoord van partijen met de staat, hetzij tot het akteren van hun “beweringen en zwarigheden”.
Hoe moet notaris Diepgedacht reageren in volgende hypotheses, en welk zal het vervolg van de procedure zijn in elk van deze drie situaties ?

I. Frieda Blondine en haar raadsman zijn aanwezig, alsook Mter Forelle. Florent Kwamakers komt niet opdagen evenmin als zijn raadsman. Hij heeft niet gereageerd op de uitnodiging, noch schriftelijk, noch bij fax of e-mail, noch telefonisch. Frieda Blondine verklaart akkoord te gaan met de staat van vereffening. Mter Forelle heeft geen bezwaren.
Wat doet de notaris ?
Welk is het vervolg van de procedure ?

II. Frieda Blondine is aanwezig. Advocaat Gerecht, raadsman van Florent Kwamakers verschijnt voor zijn cliënt en is drager van een onderhandse volmacht. Beide verklaren akkoord te gaan met de staat van vereffening.
Wat doet de notaris ?
Welk is het vervolg van de procedure ?

III. Florent Kwamakers en Frieda Blondine zijn beiden aanwezig, en formuleren een aantal opmerkingen over de staat van vereffening-verdeling.
Wat doet de notaris ?
Welk is het vervolg van de procedure ?