VERGELIJKEND EXAMEN 2004 TOT RANGSCHIKKING VAN DE KANDIDAATNOTARISSEN

SCHRIFTELIJK GEDEELTE Brussel, Zaterdag 6 maart 2004 (voormiddag)

Vragenlijst nr. II :  Te verbeteren akte : Fouten

Fout 1 : 25 oktober :

 In 2004 was het volgens artikel 12 notariswet verplicht om alle data voluit te vermelden in de akte.