Notarieel examen 2004

Consultaties-Clausules

III.1. III.1. Luigi Donandi, 77 jaar oud, en zijn echtgenote in enig echt, Paola Guasti, 67 jaar oud, beiden van Belgische nationaliteit, zijn sinds meer dan 35 jaar in Ukkel gedomicilieerd. Zij hebben twee dochters : Lea en Stefanie.
Hun gemeenschappelijkpatrimonium bestaat uit twee villa’s. Daarenboven bezit Luigi Donandi, als eigen goed, drie woningen :
- te Ukkel, geschat 200.000 EUR (jaarlijkse huurwaarde 17.500 EUR)
- te Elsene, geschat 140.000 EUR (jaarlijkse huurwaarde 12.500 EUR)
- te Schaarbeek, geschat 60.000 EUR (jaarlijkse huurwaarde 5.250 EUR)
––––––––––– –––––––––––
Totaal, geschat 400.000  (totale jaarlijkese huurwaarde 35.250 EUR)

Luigi Donandi beslist deze drie woningen te schenken als volgt :
- aan zijn echtgenote : het levenslange vruchtgebruik, onder ontbindende voorwaarde van vóóroverlijden van Paola Guasti ;
- aan zijn beide dochters : de blote eigendom, in onverdeelheid.
Na de schenking van de blote eigendom zal er overgegaan worden tot verdeling, zodat aan Lea het huis te Ukkel en aan Stefanie de twee andere huizen toegewezen wordt.
Notaris Robert Lefort, te Brussel, gelast u de volgende vragen op te lossen :

1. berekening van de registratierechten (het preferentieel tarief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is niet van toepassing) ;
2. de schenking vergelijken met een schenking beperkt tot de schenking van de blote eigendom aan beide dochters alleen, en met terugvalling van het vruchtgebruik dat de schenker zich voorbehoudt, aan de overlevende echtgenote ;
3. commentaar geven over de berekening van de rechten, en de twee oplossingen vergelijken.

1. Schenking van het vruchtgebruik aan de echtgenote en van de
blote eigendom aan beide dochters
REGISTRATIECHTEN :
VERDELINGSRECHTEN :

2. Schenking aan beide dochters van de blote eigendom alleen,
met terugvalling van het vruchtgebruik aan de langstlevende echtgenote
REGISTRATIECHTEN :
VERDELINGSRECHTEN :

3. Commentaar: