Notarieel examen 2004

Consultaties-Clausules

III.2. De gezondheidstoestand van Elodie Fortuin, geboren op 15 mei 1923, is stilaan
verslecht. Op 30 april 2002 wordt zij genoodzaakt haar villa te verlaten en haar intrek te
nemen in home “Avondrust” te Ieper, waar zij op medische bijstand en verzorging kan
rekenen.
Ten verzoeke van haar kleinneef Prosper Hommel, enig nog in leven zijnde
familielid, werd zij sedert mei 2002 onder voorlopige bewindvoering geplaatst bij
beschikking van de vrederechter te Ieper. Meester Richard Defred, advocaat te Ieper,
werd aansteld als voorlopige bewindvoerder.
Als leukemiepatiënte beseft Elodie dat haar einde nadert en heeft zij, buiten het
weten van Mter Defred, een taxi opgebeld om haar naar het kantoor van Mter Jan
Goedvriend, notaris te Ieper, van wie zij de goede reputatie kent, te voeren. Zij legt aan
de notaris een recent medisch attest voor waaruit blijkt dat zij « gezond van geest is »,
en geeft hem volgende opdracht :
1. Zo spoedig mogelijk haar villa, die sedert bijna twee jaar onbewoond is gebleven, te
koop te stellen ; Elodie weet dat een aanpalende eigenaar zeer geïnteresseerd is voor
één van zijn kinderen;
2. Haar testament te ontvangen :
« Zij wenst immers haar meubelen en juwelen in het rusthuis te legateren aan haar
toegewijde verpleegster.
Zij wenst de rest van haar nalatenschap te schenken aan Prosper Hommel ; zij voegt er
aan toe dat het ook haar wens is dat al hetgeen zal overblijven van haar nalatenschap
bij het overlijden van Prosper Hommel zou toekomen aan de vzw « Spullenhulp ».
Hoe zal de notaris reageren, ten aanzien van deze dubbele opdracht ? Motiveer
uw antwoord. Verwijs desbetreffend naar de wettelijke basis. Stel de clausule op van
het legaat aan de kleinneef.

1. Over het inzicht van Elodie Fortuin haar villa te verkopen:
2. Over het inzicht van Elodie Fortuin haar testament te maken:
3. Legaat ten voordele van haar verpleegster :
4. Clausule van het legaat aan haar kleinneef :