Notarieel examen 2004

Consultaties-Clausules

III.3. Vraag - antwoord : Guy Blerckx, van Belgische nationaliteit, is overleden in Tanzanië op 25 februari 2004. Hij laat twee kinderen na, geboren uit zijn huwelijk met zijn landgenote Irma Ladouce, overleden in 1985 : Lodewijk en Astrid, wonende in België.
Gedurende meer dan tien jaar leefde de overledene openlijk samen met een dame van tanzaniaanse nationaliteit, Felicity Kalanga, in Dar es Salaam (Tanzanië), in een huurwoning.
De nalatenschap omvat de volgende activa als eigen goederen :
a) meubelen in het huurhuis in Dar es Salaam ;
b) een waardevolle villa te Sint-Pieters-Woluwe, met meubilair, verhuurd aan Astrid ;
c) een appartement te Cannes (Frankrijk), waar Guy Blerckx samen met zijn partner regelmatig vakanties doorbracht;
d) bankrekeningen in België, in Luxemburg en in Tanzanië.
Beide dochters hebben zich gewend tot notaris Leon Zytraune te Brussel, voor de vereffening van zijn nalatenschap. Deze notaris ontving echter een aangetekende brief van Meester Basile Rastopoulos, advocaat te Brussel, die de belangen behartigt van Felicity Kalanga, en die haar rechten als weduwe van de overledene claimt. De brief meldt tevens :
1° een bijvoegsel met een artikel van de tanzaniaanse wet nr 5 van 1971, over het huwelijk:
« Wanneer bewezen is dat een man en een vrouw, gedurende minstens twee jaar samen geleefd hebben, en dat zij als echtgenoten beschouwd werden, bestaat een weerlegbaar vermoeden dat zij geldig gehuwd zijn. »
2° een attest van de Belgische ambassade te Dar es Salaam, waaruit blijkt dat Guy Blerkx en Felicity Kalanga onder hetzelfde dak samenwoonden, gedurende ongeveer tien jaar in Tanzanië, en dat zij als echtgenoten dienen beschouwd te worden.
Notaris Zytraune raadpleegt U :
1. over de toepasselijke wetten volgens het Belgisch internationaal privaatrecht inzake vereffening en verdeling van de nalatenschap ;
2. over de geldigheid van « het huwelijk » tussen Guy Blerckx en Felicity Kalanga ;
3. om desgevallend het huwelijksstelsel van deze personen te bepalen.
1. Nalatenschap van Guy Blerckx :
2. Geldigheid van het huwelijk van Guy Blerckx en Felicity Kalanga :
3. Goederenstelsel (indien noodzakelijk)