Notarieel examen 2004

Consultaties-Clausules

III.4. Vraag - antwoord : Octaaf Fortune was een vermogend bestuurder van vennootschappen, die sinds zijn huwelijk tot 10 januari 2003 woonde in Namen, alwaar zijn onderneming de nv Octawel was gevestigd. Hij was gehuwd met Marcella Vertier onder het wettelijk stelsel ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Luc Flouze te Namen op 14 maart 1978. Art. 5 van het huwelijkscontract bepaalt dat het gemeenschappelijk vermogen zal toevallen aan de langstlevende echtgenoot voor de helft in volle eigendom en de helft in vruchtgebruik.
Octaaf Fortune is overleden in zijn nieuwe woonplaats te Sint-Pieters-Woluwe op 3 december 2003. Zijn nalatenschap is vervallen op zijn weduwe voor het vruchtgebruik, en op zijn twee kinderen, Jean en Marc, ieder voor de helft in blote eigendom.
Er dient rekening gehouden te worden met volgende gegevens:
1. De onderneming nv Octawel heeft destijds een groepsverzekering in voordeel van haar bestuurders afgesloten. De verzekeringsmaatschappij Trouwens heeft 500.000 EUR uitbetaald aan mevrouw Marcella Vertier.
2. Octaaf Fortune heeft op 10 januari 2001 bij handgifte aandelen van de nv Octawel geschonken aan zijn zoon Jean. De aandelen hadden op datum van de schenking een waarde van omgerekend 250.000 EUR; op datum overlijden hebben deze een waarde van 400.000 EUR.
3. Op 10 januari 2001 heeft Octaaf Fortune aan zijn zoon Marc een Porsche geschonken, waarde datum schenking omgerekend 75.000 EUR. Op datum overlijden is er geen auto meer, aangezien Marc, op 10 maart 2001, in een aan zijn fout te wijten ongeval betrokken was waardoor de Porsche uiteindelijk op de schroothoop is beland. De wagen was niet omnium verzekerd.
4. De weduwe is na het overlijden van haar echtgenoot onmiddellijk verhuisd naar haar penthouse te Knokke, en wil dat er woonplaats gekozen wordt in de aangifte van nalatenschap op haar adres te Knokke.

Marcella Vertier en de kinderen vragen u de aangifte van nalatenschap te willen opstellen en hebben bovendien enkele vragen:

1. Waar moet de aangifte van nalatenschap ingediend worden? STAD OF GEMEENTE : .. Motivering :

2. Is de keuze van woonplaats te Knokke mogelijk ? Motiveer uw antwoord.

3. Zullen successierechten moeten betaald worden op de uitbetaling van de Verzekeringsmaatschappij Trouwens? Zo ja, op hoeveel ?

4. Zal zijn zoon Jan successierechten moeten betalen op de handgift? Zo ja, op hoeveel ?

5. Zal zijn zoon Marc successierechten moeten betalen op de handgift? Zo ja, op hoeveel ?