Notarieel examen 2004

Consultaties-Clausules

III.5. Vraag - antwoord : Oswald Goegezind heeft Mter Jules Vincke, notaris te Leuven, gelast met de openbare verkoping van zijn opbrengsteigendom te Tervuren, Zangvogelstraat, 14. Op de tweede zitdag van de openbare verkoping werd er een hoogste bod gedaan van 225.000,00 EUR, hetgeen Oswald Goegezind te laag heeft bevonden. Het goed werd dus ingehouden.
Enkele dagen nadien komt de heer Goegezind de notaris melden dat hij een mondeling akkoord gesloten heeft met één van de bieders, voor de prijs van 240.000,00 EUR. Hij is overeengekomen met de koper dat deze laatste de forfaitaire kosten bepaald in het lastenkohier van de openbare verkoping, zij 16% op de koopprijs, zal betalen.Hij vraagt Mter Jules Vincke de verkoopsovereenkomst op te stellen.

1. Stel de clausule op die in de compromis dient opgenomen te worden betreffende de aktekosten.
2. Welk ereloon-barema zal U mogen aanrekenen voor de akte ? (letter van het barema aanduiden)
3. Wordt de heffing van de registratierechten beïnvloed door deze clausule ?
4. Stel dat de koper de tussenkomst vraagt van zijn eigen notaris, met standplaats te Namen, zal deze laatste delen in het ereloon ? Motiveer.