Notarieel examen 2004

Meerkeuzevragen


IV.9. Vraag - antwoord :

Het juiste antwoord is C volgens de benoemingscommissie.

Artikel 20 deontologische code