Notarieel examen 2004

Meerkeuzevragen

IV.1. Vraag - antwoord : Jan Spoem wil belangrijke eigendommen kopen, maar beschikt voorlopig over weinig middelen. Hij vindt de heer Goedbedoeld, een financierder, die een hypothecair gewaarborgde lening wil toestaan voor 500.000 euro. Jan Spoem, die voorlopig slechts één studio bezit, wil benevens dit onroerend goed ook een aantal andere goederen in hypotheek geven, op voorwaarde dat hij er eigenaar van wordt. De onderhandelingen over de aankoop van een aantal eigendommen zijn reeds ver gevorderd.
Hoe moet de notaris van Jan Spoem reageren ?

A. De hypotheek kan enkel gevestigd worden op de studio, aangezien Jan Spoem op het ogenblik van de akte alleen eigenaar is van dit pand.

B; De heer Goedbedoeld wordt grondig voorgelicht, dat de waarborg op de te verwerven goederen niet zeker is; en dit wordt geacteerd, met verwijzing naarartikel 12 van de ventôsewet.

C. De hypotheek op de te verwerven goederen wordt van kracht op het ogenblik dat Jan Spoem die eigendommen effectief aankoopt ; pas vanaf dat ogenblik gelden die onroerende goederen als waarborg voor de lening.

D. De hypotheek op de te verwerven goederen is enkel mogelijk, indien de huidige eigenaar in de leningsakte tussenkomt, en bevestigt dat er ernstige onderhandelingen aan de gang zijn.