Notarieel examen 2004

Meerkeuzevragen

IV.10. Vraag - antwoord: De woorden “Alle notariële akten” waarvan sprake in artikel 19 Ventôse-wet slaan uitsluitend op :

A. alle akten in België vóór een Belgische notaris verleden.

B. alle akten in België verleden vóór een Belgische notaris of in het buitenland vóór een diplomatieke of consulair ambtenaar met notariële bevoegdheden, conform de Belgische wetgeving.

C. alle akten, zo in België als in het buitenland, vóór een notaris verleden.

D. alle akten, zo in België als in het buitenland verleden, vóór een notaris of een persoon die volgens de plaatselijke wetten de functie van een notaris uitoefent, zelfs wanneer deze persoon niet de naam van notaris draagt (sollicitor, openbaar ambtenaar, enz.).