Notarieel examen 2004

Meerkeuzevragen

IV.12. Vraag - antwoord: Frans Welgezond (75 jaar) en Hélène Rijkaard (57 jaar), beiden van belgische nationaliteit, wensen te huwen. Frans heeft drie kinderen uit zijn vorig huwelijk. Hij wil de goede verstandhouding met de kinderen bewaren, en daarom wensen de toekomstige echtgenoten de erfrechten in elkaars nalatenschap volledig uit te sluiten.
Wat kunt u hen aanraden?

A. Zij kunnen in een huwelijkscontract het wettelijk erfrecht beperken tot het vruchtgebruik op de gezinswoning, en de daarin aanwezige huisraad.

B. Zij kunnen in een huwelijkscontract opnemen dat ze elkaar het recht ontzeggen om nog een testament of een contractuele erfstelling in voordeel van de langstlevende te maken.

C. Zij kunnen enkel de erfrechten in een testament beperken, aangezien er anders sprake is van “een overeenkomst over een niet opengevallen nalatenschap”.

D. Zij kunnen in het huwelijkscontract de erfrechten beperken, maar dan moet dat wel wederkerig zijn.