Notarieel examen 2004

Meerkeuzevragen

IV.15. Vraag - antwoord: Het huwelijksstelsel van buitenlandse echtgenoten van verschillende nationaliteit, gehuwd in 1974 zonder huwelijkse voorwaarden, wordt thans in België, volgens de rechtspraak van het Hof van Cassatie, bepaald door :

A. de nationale wet van de man op de dag van het huwelijk ;

B. de wet van de eerste woonplaats van de echtgenoten;

C. de wet van de plaats waar het huwelijk werd voltrokken(lex loci celebrationis) ;

D. de wet van het land van de eerste vaste vestiging van de echtgenoot.