Notarieel examen 2004

Meerkeuzevragen

IV.19. Vraag - antwoord: Eén van de voorwaarden om van het abattement van 45.000,00 EUR te kunnen genieten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, is dat de verkrijger op datum van de overeenkomst van verkrijging, niet voor de geheelheid volle eigenaar is van een ander onroerend goed dat geheel of gedeeltelijk tot bewoning is bestemd.
Deze voorwaarde moet vervuld worden op het ogenblik van :

A. de ondertekening van de verkoopovereenkomst.

B. de vervulling van de opschortende voorwaarde.

C. de eigendomsoverdracht.

D. het verlijden van de authentieke akte.