Notarieel examen 2004

Meerkeuzevragen


IV.2. Vraag - antwoord : In één van de volgende gevallen mag in België een akte nooit “in brevet” verleden worden

A. een volmacht om te hypothekeren.

B. een akte van bekendheid.

C. een volmacht om een schenking te aanvaarden.

D. een akte opheffing van hypotheek.