Notarieel examen 2004

Meerkeuzevragen

IV.20. Vraag - antwoord: Notaris Hugo Bravemens, te Deinze, is de familienotaris van de adelijke familie ’t Hogenbosch. De laatste in leven zijnde telg van deze familie, de dame Adelheid, 70 jaar
oud, die steeds in Deinze woont, heeft tijdens haar vakantie in de Ardennen een autoongeluk gehad, waarbij haar polsen en haar rechterdijbeen gebroken werden. Zij is in het Hôpital Notre-Dame du Bon Secours, te Bouillon opgenomen waar zij een spoedoperatie heeft ondergaan. Ingevolge een postoperatoire infectie verslechtert de gezondheidstoestand van de bejaarde dame echter van dag tot dag en blijft zij opgenomen in de intensieve zorgen-afdeling. Zij heeft Mter Hugo Bravemens telefonisch opgeroepen met de vraag ten spoedigste tot bij haar in Bouillon te komen, omdat zij absoluut hem haar testament wil dicteren. Zij voegt er aan toe dat zij niet bereid is haar testament aan iemand anders te dicteren.
Wat moet Mter Bravemens doen :

A. Zijn cliënte overtuigen dat haar toestand wel zal verbeteren, en haar beloven haar testament te ontvangen van zodra zij naar Deinze zal mogen terugkeren.

B. Zich naar Bouillon begeven om ter plaatste, in het hospitaal, het authentiek testament te ontvangen, in het bijzijn van twee getuigen.

C. Vragen aan een plaatselijke collega het testament te ontvangen bij ambtsverlening.

D. Telefoneren aan zijn cliënte dat zij een eigenhandig testament kan opstellen.