Notarieel examen 2004

Meerkeuzevragen

IV.21. Vraag - antwoord: Magda Vanspelendonk is sedert zes maanden opgenomen in het rust– en
verzorgingstehuis De Zonsondergang te Turnhout. Zij weet dat zij kankerpatiënte is en dat zij in een terminale fase van die ziekte is en zij heeft een eigenhandig testament geschreven.
Magda Vanspelendonk overlijdt een maand later. Haar testament ligt in het nachtkastje en wordt aan notaris Geert Hogewijs, te Turnhout, overhandigd.
Het testament bevat verschillende bijzondere legaten.
Slechts één van de hierna gemelde legatarissen zal het legaat in ontvangst kunnen nemen. Dewelke?

A. Armande Dedeftig, echtgenote van de directeur van het rusthuis waar zij opgenomen was.

B. Pater Ambrosius, aalmoezenier van het rusthuis.

C. Mter Geert Hogewijs.

D. Ludivine Rozenkrans, verpleegster in het rusthuis.