Notarieel examen 2004

Meerkeuzevragen

IV.22. Vraag - antwoord: De echtgenoten Jules Sterk-Marie Gezond, wonen sedert hun huwelijk in 1974 in Gent, zonder huwelijkscontract, niet gewijzigd. Zij brengen steeds hun zomervakantie door
in Spa, waar zij dertig jaar geleden twee bouwgronden hebben aangekocht. Op één ervan hebben zij een chalet opgetrokken. Op de naastgelegen bouwgrond hebben zij niet gebouwd. Zij wensen nu die grond te schenken aan Pierrot Lunard, een plaatselijke boswachter die hen sedert jaren de Ardense bossen heeft leren kennen. Zij geven opdracht aan notaris Bernard Lachaise, te Spa, notaris van Pierrot Lunard om de schenkingsakte klaar te maken. De bouwgrond is 50.000,00 EUR waard.

Met welke registratierechten zal notaris Lachaise rekening moeten houden voor zijn aktekostenberekening?

A. 5.000,00 EUR.

B. 20.000,00 EUR.

C. 20.625,00 EUR.

D. 23.125,00 EUR.